Završeno IV. regionalno natjecanje u simulaciji su?enja pred Europskim sudom u Strasbourgu


IV. regionalno takmi?enje u simulaciji su?enja (Moot Court) pred Europskim sudom za ljudska
prava održano je od 23. do 26. travnja 2010. u zgradi Županijskog suda u Rijeci,  u organizaciji
Mladih pravnika Srbije, udruge Legalis iz Zagreba te  uz stru?nu i financijsku podršku švedske
organizacije Civil Rights Defenders......

 


Ovo je ved ?etvrti puta  da  se  ova  vrsta  natjecanja  studenata  pravnih  fakulteta  održava  u
regiji.  Prethodnih  godina  završnice  ovih  natjecanja  bile  su  održavane  u    Beogradu  i  Boki
Kotorskoj, dok je  ovogodišnji završni turnir  održan  u  Rijeci,   uz  suglasnost Ministarstva
pravosu?a te susretljivost  Županijskog suda  u Rijeci    i  njegovog  predsjednika g. Veljka
Miškulina. U natjecanju je sudjelovalo deset pravnih fakulteta  iz pet država regije; Hrvatske,
Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.
Nakon dvodnevnih briljantnih izlaganja  studenata,  pred me?unarodnim  sudskim  vijedima,
timovi studenata koji su prethodno prošli kroz intenzivne  desetotjedne pripreme  sa
asistentima i profesorima na svojim mati?nim fakultetima, pobjedu  je odnio  tim “Iustiniana
prima” s Pravnog fakulteta u Skopju. Izabrani tim sjajnih skopskih studenata pripremali su i
predvodili  odvjetnik  i predsjednik Mladih pravnika Makedonije Filip Medarski i Mila
Isakovska,  i sama ranija sudionica ovog natjecanja.   Pravni fakultet u Skoplju je time postao
tredi pravni fakultet koji je pobijedio na ovom natjecanju, nakon  razdoblja  dvogodišnjeg
primata zagreba?kog pravnog fakulteta  i prošlogodišnje pobjede Pravnog fakulteta  iz Rijeke.
Drugo mjesto na ovogodišnjem takmi?enju  osvojio  je   tim  “Radomir  Lukid”  s  Pravnog
fakulteta u Novom Sadu, a trede mjesto tim  “Vladimir  Bayer”  iz  Zagreba,  kojem  je  ovo  uz
dvije ranije pobjede  druga bronca na ovom natjecanju.
Poseban dojam  natjecanju  u  simulaciji  su?enja  daje izuzetna razina njegove autenti?nosti.
Natjecanja  se održavaju  isklju?ivo u pravim sudnicama,  dok se  u ulozi sudaca  pojavljuju
visokorangirani suci iz svih država regije, me?u  kojima  su  ove  godine  bili  i  bivša  sutkinja
Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga  - makedonska sutkinja  Margarita Tsatsa-
Nikolovska,  prof. dr.sc. Ciril Ribi?i?, donedavni  sudac Ustavnog suda Slovenije, dr.sc. Mario
Jelušid, sudac Ustavnog suda  Republike Hrvatske, Milan  Simovid  iz Ustavnog  suda  Srbije  te 
Aleksandra Martinovid, sutkinja i potpredsjednica Ustavnog suda Federacije BiH, kao i pravni
zastupnici Vlada država Hrvatske, Srbije i Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava,
Štefica Stažnik (Pravna zastupnica Vlade Hrvatske), Zoran Pažin (Pravni zastupnik Crne Gore) te dr.sc. Slavoljub Carid  (pravni zastupnik Vlade Srbije), kao i drugi pravnici visokog ugleda i
znanja u podru?ju  ljudskih prava. Unato? planiranom dolasku dvoje sudaca Europskog suda
za ljudska prava  (dr.  Zupan?i?a  i  dr.  Trajkovske), njih je omela interna  zabrana  napuštanja
Strasbourga, donijeta kao posljedica stanja u Europi, nastalog zbog rizika od erupcija vulkana
na Islandu.  Oni su prenijeli pozdrave natjecateljima  te  su  svojim preporukama osigurali
zamjene koje su doprinijele nesmetanom održavanju natjecanja. 
Svrha ovog natjecanja je specijalizirana edukacija 60 bududih donosilaca odluka iz pet država
regije iz podru?ja  primjene Europske  konvencije o ljudskim pravima te  sudske prakse
Europskog suda  za ljudska prava u Strasbourgu,  ?ime  se  ja?a  svest  o  zna?aju  poštivanja
temeljnih ljudskih prava, uspostavlja krug bududih mladih stru?njaka iz ove pravne grane u
svim državama regije, te afirmiraju europske vrijednosti
Duh ovog  natjecanja  ?ine  multikulturalnost i višejezi?nost,  a  njegova  posredna  svrha  je 
unapre?enje suradnje i povezivanja me?u studentima pravnih fakulteta regije.

Goran Zekovid

Predsjednik
Legalis