Obavijest o kontrolnoj zada?i i kolokviju - Katedra za teoriju prava i dr×ave

ObavjeÜtavaju se zainteresirani studenti kako ?e se u ovoj akademskoj godini provoditi jedna kontrolna zada?a i jedan kolokvij iz kolegija Teorija prava i dr×ave.

Kontrolna zada?a odr×at ?e se 22. o×ujka 2010 . i obuhvatit ?e gradivo uvodnog dijela i dr×ave (str. 9.- 85. ud×benika). Potrebno je podnijeti prijavu do 9. o×ujka 2010 . putem e-mail (u naslovu e-mail poruke navesti źprijava za kontrolnu zada?u╗ te ime i prezime studenta koji se prijavljuje) na adresu Ova e-mail adresa je za┼íti─çena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju─Źili JavaScript

Kolokvij ?e se odr×ati krajem mjeseca travnja 2010. godine, a o to?nom terminu zainteresirani studenti ?e biti pravodobno obavijeÜteni.

Milan Frani?,

zn. novak

á