Obavijest studentima- Katedra za gra?ansko pravo

ObavjeÜtavaju se studenti da ?e se ispiti iz kolegija Gra?ansko pravo I, Autorsko pravo, Őportsko pravo i Zdravstveno pravo, zakazani za 20. travnja 2010. godine, odr×ati 21. travnja 2010. godine, a ispiti zakazani za 22. travnja 2010. godine, odr×at ?e se 23. travnja 2010. godine u 9,15 sati.

Prof. dr. sc. Hrvoje Ka?er