Rezultati kolokvija iz predmeta Financiranje javne uprave održanog 25. ožujka 2010. godine

Kolokvij su položili sljede?i studenti:

 1. Željana Maji?
 2. Nikolina Jureši?
 3. Milena Vuj?i?
 4. Lea Šuši?
 5. Tihana Macanovi?
 6. Vedran Brali?
 7. Ana Juki?
 8. Marin Perica
 9. Jure Banovac
 10. Ante Boj?i?
 11. Mila Karoglan
 12. Zvonimir Jaki?
 13. Kristina Bezi?
 14. Katarina Dragušica
 15. Maja Podrug
 16. Katarina Grubiši? ?abo
 17. Dijana Sokolov
 18. Deni Latin?i?
 19. Martina Bur?ul
 20. Lucija Šupraha
 21. Željena Viskovi?
 22. Ivana Toki?
 23. Dino Grizelj
 24. Marijana Gašpar
 25. Danijela Novak
 26. Josipa Mikuli?
 27. Ankica Maroš
 28. Tamara Boban
 29. Tina Runje
 30. Marija Kundid
 31. Petra Leši?
 32. Nino Vlaši?
 33. Martin Buli?
 34. Ivona Peri?
 35. Nikolina Marasovi?
 36. Matija Rako
 37. Doris Gojak
 38. Josip Ujdur
 39. Ivana Ala?

Uvid u test može se izvršiti 29. ožujka 2010. od 14 do 15 sati.

Mr. sc. Zoran Šinkovi?