Forum Pravnog fakulteta u Rijeci

Vijesti

Doao je i taj trenutak. Mislim da bi bilo vrijeme da se i studenti na
Pravnom faksu u Rijeci malo organiziraju u jednu homogeniju cjelinu.
Sad imamo priliku i mislim da je ne moemo opet propustiti.

 

 

Na ideju ovog foruma doao sam nakon to sam shvatio da je na faks u tekoj
banani. Apatija i nezainteresiranost vladaju na hodnicima zgrade na
adresi Hahli? 6. Gledaju?i forume ostala tri fakulteta i uzevi kao
inspiraciju legendarni outlawri doao sam na zamisao da i mi moda
moemo imati neto sli?no. Mislio sam u sebi zato smo tako pasivni,
zato su drugi ispred nas, zato nitko nema volje, zato, zato ... itd.
(da ne nabrajam dalje). Sad imamo priliku da dokaemo kako nismo zaspali
i kako imamo elju i volju da na?emo mjesto pod suncem.

Forum je koncipiran tako da je namijenjen svima, ali prvenstveno nama,
studentima PF Rijeka.


U ovom kratkom pismu htio bi se jo i zahvaliti administratorima sa
Pravokutnika (PF Zagreb) i Nasciturusa (PF Split) na iscrpnoj pomo?i i
savjetima, a na kraju posebne zahvale idu tvorcima foruma outlawri, jer
sam preko onog foruma dobio inspiraciju za ovaj.

Hvala svima, do?ite, pridruite se i budite dio ovog pokuaja
oivljavanja. :)


adresa je www.pravofiume.com
Ciao,

Apsolvent.