Dodana predavanja iz MPP-a za akademsku godinu 2007/08

Poštovana kolegice i kolege,
u prilogu dostavljam power point prezentacije:

Poštovana kolegice i kolege,
u prilogu dostavljam power point prezentacije:
1. Struktura kolizijskog pravila
2. Vrste kolizijskih pravila
3. Kombinacija poveznica
4. Renvoi
5. Ugovorni statut
6. Međunarodno privatno procesno pravo

Dostavljam i neke hrvatske zakone:
1. Zakon o rješavanju sukoba zakona
2. Pomorski zakon (izvod)
3. Zakon o obveznim i osnovnim stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (izvodi)
4. Zakon o mjenici (izvod)
5. Zakon o zaštiti potrošača (izvod)
5. ZPP (izvod)
6. Zakon o arbitraži

Dostavljam i tekst "europskih izvora":
1. Rimska konvencija o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze
2. Uredba 44/2001 o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima

Studenti za upoznavanje europskog međunarodnog privatnog prava mogu koristiti i knjigu Sajko, Krešimir - Međunarodno privatno pravo, IV izdanje, Informator, 2006.
Tu knjigu preporučujem i općenito kao dopunsku literaturu.

Napominjem izričito da se ppp moraju razumjeti kao informacija. NITI U KOJEM SLUČAJU TO NIJE DOVOLJNO ZA PRIPREMU ISPITA O DIJELU GRADIVA NA KOJE SE PPP ODNOSI.

Zahvaljujem vam na pomoći.

S kolegijalnim pozdravom,

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

 

 Predavanja možete skinuti OVDJE

 

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa otvaranjem ovog dokumenta,molimo vas da se javite!