Dodane nove skripte

Dodana su sljedeće skripte:

 -KPP predavanja, akademska godina 2006/07

-Obvezno pravo - Skripta izrađena prema devetom izdanju knjige Vedriš - Klarić

-Upravna znanost

-Godišnji raspored ispita za studente Pravnog fakultet u Splitu

 

Sve navedene dokumente možete naći ovdje:

http://www.nasciturus.com/skripte-i-ispitna-pitanja/
Tags: