Rezultati prijemnog ispita na Pravnom fakultetu u Splitu

Objavljeni su rezultati upisa za

Ljetni upisni rok - sveuèilišni diplomski i struèni studij na PF ST.
Rezultate možete vidjeti ovdje:

http://www.pravst.hr/dokumenti.php?p=5

Èestitke svima na upisu, onima koji nisu upali više sreæe na drugom roku