Izborne liste za Studentski zbor PF Split

Na natječaj za Studentski zbor Pravnog fakulteta Split su pristigle dvije liste, Danka Rimca i Ante Bačića, te obje liste ispunjavaju uvjete valjanosti. Izbori će se održati 27.04.2010.(utorak) na fakultetu od 07.00h do 19.00h.Popis kandidata po godinama možete pročitati u produžetku.....

NAPOMENA! Nasciturus nije povezan sa niti jednom listom, niti podržava bilo kojeg kandidata. Liste su objavljene redosljedom kojim su nam dostavljene.

 

Lista Danka Rimca --->

LISTA ZA STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU:

Pravni studij:

1. godina: Franka Oreb (članica stud.zbora) i Matea Anić

2. godina: Helena Lovrić (članica stud.zbora) i Leona Grgić

3. godina: Emila Knezović i Tina Miletić

4. godina: Danko Rimac (potpredsjednik stud.zbora) i Iva Mrkonjić

5. godina: Sunčica Babaja i Milena Megi Miletić


Poslijediplomski studij: Petar Letica i Denis Nenadić


Upravni studij:

1. god: Anamarija Ozretić i Tea Matulović

2. god: Tihana Macanović i Antonija Hasanagić

3. god: Andrea Hladilo (članica stud.zbora) i Ivana PodrugFacebook link: http://www.facebook.com/pages/Danko-Rimac-nositelj-liste-za-Studentski-zbor-Pravnog-fakulteta-Split/106734289367894?v=info

 

 

LISTA ZA STUDENTSKI ZBOR PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU:

NOSITELJ LISTE ANTE BAČIĆ


1.
GODINA: Marko Perkušić i Tomislav Sesartić

2.
GODINA: Marko Plejić i Dino Pivac

3. GODINA: Ante Bačić i Mia Nikolić

4. GODINA: Matko Boban i Marija Kunac

5. GODINA: Šime Jozipović i Marina Bešlić

POSL.DIPL.: Petar Bulić i Marko Klarić

1. GODINA UP: Milica Kovačević i Pavica Dukan

2. GODINA UP: Toni Marinković i Robert Brcanija

3.
GODINA UP: Martina Burčul i Ana Čosić