NATJEČAJ za upis treće godine na stručnom upravnom studiju

Raspisan je natječaj za upis treće godine za studente stručnog upravnog studija.
Završetkom razlikovne godine (petog i šestog semestra) na stručnom upravnom studiju stječe se 60, odnosno 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea javne uprave.

Detaljnija