Rezultati izbora za Studentski zbor PFS

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRAVNI FAKULTET

Split, 28. travnja 2010.

Z A P I S N I K

Izbornog povjerenstva o provedbi i utvrđivanju rezultata izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu...........

 

 

Nazočni:

Mr. sc. Zoran Šinković – predsjednik Izbornog povjerenstva,

Mr. sc. Bosiljka Britvić – članica povjerenstva,

Student Nikola Nižić – član povjerenstva,

Student Luka Marčić – član povjerenstva,

Student Josip Mišković – član povjerenstva.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu pravovaljani odnosno provedeni u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama («Narodne novine» br. 71/07) i Pravilnikom o provedbi izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu od 17. ožujka 2010.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da prema biračkom popisu ima ukupno 3320 birača, te da je prema biračkom popisu glasovalo 447 birača, odnosno glasovanju je pristupilo više od 10% biračkog tijela.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je za Kandidatsku listu br. 1. Nositelj: Danko Rimac glasovalo 210 birača.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je za Kandidatsku listu br. 2. Nositelj: Ante Bačić glasovalo 234 birača.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su bila 3 nevažeća glasačka listića, te da je bilo 2873 neupotrijebljenih glasačkih listića.

Predsjednik Izbornog povjerenstva

Mr. sc. Zoran Šinković