DUO.CARNet - usluga pristupa internetu

 

duo carnet

 

Paket usluga pod nazivom DUO.CARNet omogu?uje za 1,00 kn mjese?no neograni?eno surfanje - flat ADSL, brzinom do 5Mbps/512 Kbps, uz mogu?nost korištenja beži?nog pristupa putem WLAN modema kojeg korisnici dobivaju unutar paketa. Cijena priklju?ka iznosi 1,00 kn, a mjese?na naknada za korištenje paketa je 99,00 kn. Osim brzog pristupa Internetu korisnicima se omogu?uje povoljnije telefoniranje uz zadržavanje postoje?e telefonske linije i broja, a za troškove korištenja primat ?e samo jedan mjese?ni ra?un od Iskona.

 Novi paket usluga DUO@CARNet mogu aktivirati svi korisnici CARNeta koji imaju korisni?ko ime i lozinku u sustavu AAI@EduHr. Oni koji još uvijek nemaju svoje korisni?ko ime i lozinku mogu ih zatražiti kod CARNetovih administratora u instituciji kojoj pripadaju.