Flayer I

Image

áObavjeÜtavamo cijenjeno pu?anstvo
(ciljana populacija: studenti prava, ali i Üire zainteresirani)
o postojanju nadasve korisnog sadr×aja za

 

  1. ubijanje vremena,
  2. razvijanje kontakata sa ljudima istih, sli?nih ili prisilnih afiniteta,
  3. pronalazak korisnih i inih informacija,
  4. izbacivanje negativne energije,
  5. mo×e i pozitivne,
  6. konstruktivnu i sli?nu kritiku! á