Objavljeni novi procisceni zakoni

Uza sve one zakone koje ste mogli skinuti u skriptarnici,
Dodani su i novi zakoni. Budu?i da je popis zakona jako velik,kliknite na opširnije da bi ste dobili popis svih zakona koje možete skinuti.

 

 


postupak skidanja je vrlo jednostavan: [b]desni klik -> Save Link As...[/b]
Svaki zakon je u arhivi koja se sama raspakira,pa vam ne trebaju nikakvi dodatni programi.

dakle, radi se o vecinom prociscenim zakonima s primjerima iz prakse:

01 - Gradansko pravo\01 - Zakon o obveznim odnosima.doc
01 - Gradansko pravo\02 - Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima.doc
01 - Gradansko pravo\03 - Zakon o zakupu i prodaji poslovnoga prostora.doc
01 - Gradansko pravo\04 - Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za stetu nastalu u bivsoj SFRJ za koju je odgovarala bivsa SFRJ.doc
01 - Gradansko pravo\05 - Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za stetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oruzanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata.doc
01 - Gradansko pravo\06 - Zakon o odgovornosti za stetu nastalu uslijed teroristickih akata ili javnih demonstracija.doc
01 - Gradansko pravo\07 - Zakon o utvrdivanju ratne stete.doc
01 - Gradansko pravo\08 - Uputa za primjenu Zakona o utvrdivanju ratne stete.doc
01 - Gradansko pravo\09 - Zakon o izvlastenju.doc
01 - Gradansko pravo\10 - Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunisticke vladavine.doc
01 - Gradansko pravo\11 - Zakon o osiguranju.doc
01 - Gradansko pravo\11a - Zakon o obveznim osiguranjima u prometu.doc
01 - Gradansko pravo\12 - Zakon o kamatama.doc
01 - Gradansko pravo\13 - Zakon o medijima.doc
01 - Gradansko pravo\14 - Zakon o nacinu primjene pravnih propisa.doc
01 - Gradansko pravo\15 - Zakon o grobljima.doc
01 - Gradansko pravo\16 - Zakon o ugovorima o prijevozu u zeljeznickom prometu.doc
01 - Gradansko pravo\Naslovna ZOO.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Opci gradanski zakonik.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o gradevinskom zemljistu.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o javnom priopcavanju.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i gradevinskog zemljista.tif
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o nuznim prolazima.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o obveznim odnosima.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o osiguranju.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o osnovnim vlasnickopravnim odnosima.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o prostornom uredenju i koristenju gradevinskog zemljista.doc
01 - Gradansko pravo\Raniji propisi\Zakon o zateznim kamatama.doc
01 - Gradansko pravo\ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA.pdf

GRA?ANSKO PRAVO 

 02 - Gradansko procesno pravo\01 - Zakon o parnicnom postupku.doc
02 - Gradansko procesno pravo\02 - Ovrsni zakon.doc
02 - Gradansko procesno pravo\03 - Zakon o sudskim pristojbama.doc
02 - Gradansko procesno pravo\04 - Stecajni zakon.doc
02 - Gradansko procesno pravo\05 - Propisi o konvalidaciji.doc
02 - Gradansko procesno pravo\06 - Zakon o rjesavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odredenim odnosima.doc
02 - Gradansko procesno pravo\07 - Zakon o proglasenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti.doc
02 - Gradansko procesno pravo\08 - Izvod iz Zakona o sudskom vanparnicnom postupku.doc
02 - Gradansko procesno pravo\09 - Konvencija o zakonu koji se primjenjuje na prometne nesrece.doc
02 - Gradansko procesno pravo\10 - Zakon o upisniku sudskih i javnobiljeznickih osiguranja trazbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima.doc
02 - Gradansko procesno pravo\11 - Pravilnik o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice.doc
02 - Gradansko procesno pravo\12 - Pravilnik o utvrdivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti.doc
02 - Gradansko procesno pravo\13 - Pravilnik o uvjetima za obavljanje posla javnog komisionara.doc
02 - Gradansko procesno pravo\14 - Pravilnik o tarifi za naknadu troskova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti.doc
02 - Gradansko procesno pravo\15 - Konvencija o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u gradanskim ili trgovackim stvarima.doc

02 - Gradansko procesno pravo\Raniji propisi\Ovrsni zakon 04..doc
02 - Gradansko procesno pravo\Raniji propisi\Ovrsni zakon.doc
02 - Gradansko procesno pravo\Raniji propisi\Zakon o izvrsnom postupku.doc
02 - Gradansko procesno pravo\Raniji propisi\Zakon o parnicnom postupku.doc
02 - Gradansko procesno pravo\Teorija\gpp-predavanja.doc 02 - Gradansko procesno pravo\Teorija\gpp_ispiti.doc 02 - Gradansko procesno pravo\Teorija\Razlozi za zalbu.DOC


GPP


04 - Radno pravo\01 - Zakon o radu.doc
04 - Radno pravo\02 - Zakon o zastiti na radu.doc
04 - Radno pravo\03 - Zakon o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima.doc
04 - Radno pravo\03a - Zakon o drzavnim sluzbenicima.doc
04 - Radno pravo\04 - Zakon o placama u javnim sluzbama.doc
04 - Radno pravo\Raniji propisi\Zakon o radnim odnosima.doc
04 - Radno pravo\Raniji propisi\Zakon o radu.doc
04 - Radno pravo\Raniji propisi\Zakon o zastiti na radu.doc
04 - Radno pravo\Zakon o radu (procisceni tekst).doc

RADNO PRAVO 03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\01 - Obiteljski zakon.doc
03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\01a - Dodatak Obiteljskom zakonu.doc
03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\02 - Zakon o istospolnim zajednicama.doc
03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\03 - Zakon o nasljedivanju.doc
03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\04 - Podaci o prosjecnim potrebama djeteta s obzirom na troskove zivota.doc
03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\Konvencija o gradansko-pravnim aspektima medunarodne otmice djece.pdf

03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\Raniji propisii\Obiteljski zakon 99.doc
03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\Raniji propisii\Zakon o braku i porodicnim odnosima.doc
03 - Obiteljsko i nasljedno pravo\Raniji propisii\Zakon o nasljedivanju 71.doc

OBITELJSKO I NASLJEDNO PRAVO 10 - Drzavno odvjetnistvo\01 - Zakon o drzavnom odvjetnistvu.doc
10 - Drzavno odvjetnistvo\02 - Pravilnik o unutarnjem poslovanju u drzavnim odvjetnistvima.doc
10 - Drzavno odvjetnistvo\03 - Zakon o puckom pravobranitelju.doc

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

05 - Zemljisnoknjizno pravo\01 - Zakon o zemljisnim knjigama.doc
05 - Zemljisnoknjizno pravo\02 - Zemljisnoknjizni poslovnik.doc
05 - Zemljisnoknjizno pravo\03 - Pravilnik o ustrojavanju i vodenju knjige polozenih ugovora.doc
05 - Zemljisnoknjizno pravo\04 - Pravilnik o obrascima u zemljisnoknjiznom postupku.doc
05 - Zemljisnoknjizno pravo\05 - Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju BZP RH.doc
05 - Zemljisnoknjizno pravo\06 - Pravilnik o mjerilima za rad zemljisnoknjiznih sluzbenika.doc
05 - Zemljisnoknjizno pravo\07 - Pravilnik o polaganju posebnog strucnog ispita i imenovanju ovlastenih zemljisno-knjiznih referenata.doc

ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO 

 
06 - Stambeno pravo\01 - Zakon o najmu stanova.doc 06 - Stambeno pravo\02 - Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.doc 06 - Stambeno pravo\03 - Zakon o privremenom koristenju stanova.doc
06 - Stambeno pravo\05- Pravilnik o redu prvenstva stambenog zbrinjavanja na podrucjima posebne drzavne skrbi.doc
06 - Stambeno pravo\06 - Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje n.doc
06 - Stambeno pravo\07 - Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade.doc

STAMBENO PRAVO

07 - Sudovi\01 - Zakon o sudovima.doc
07 - Sudovi\02 - Sudski poslovnik.doc
07 - Sudovi\03 - Zakon o podrucjima i sjedistima sudova.doc
07 - Sudovi\04 - Zakon o Drzavnom sudbenom vijecu.doc
07 - Sudovi\05 - Pravilnik o stalnim sudskim tumacima.doc
07 - Sudovi\06 - Pravilnik o stalnim sudskim vjestacima.doc
07 - Sudovi\07 - Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima.doc
07 - Sudovi\08 - Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu.doc
07 - Sudovi\09 - Pravilnik o nacinu prijavljivanja za pravosudni ispit.doc
07 - Sudovi\10 - Kodeks sudacke etike.doc
07 - Sudovi\Raniji propisi\Zakon o sudovima.doc

SUDOVI

08 - Odvjetnistvo\01 - Zakon o odvjetnistvu.doc
08 - Odvjetnistvo\02 - Tarifa o nagradama i naknadi troskova za rad odvjetnika.doc
08 - Odvjetnistvo\03 - Statut Hrvatske odvjetnicke komore.doc
08 - Odvjetnistvo\04 - Kodeks odvjetnicke etike.doc
08 - Odvjetnistvo\05 - Pravilnik o visini nagrade odvjetniku odredenom za branitelja po sluzbenoj duznosti.doc
08 - Odvjetnistvo\Tarifa o nagradama i naknadi troskova za rad odvjetnika 93..doc

09 - Javno biljeznistvo\01 - Zakon o javnom biljeznistvu.doc
09 - Javno biljeznistvo\02 -Statut Hrvatske javnobiljeznicke komore.doc
09 - Javno biljeznistvo\03 - Pravilnik o javnobiljeznickom ispitu.doc


  ODVJETNIŠTVO


12 - Kazneno i prekrsajno pravo\01 - Kazneni zakon.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\02 - Zakon o kaznenom postupku.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\03 - Zakon o sudovima za mladez.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\04 - Zakon o zastiti osoba s dusevnim smetnjama.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\05 - Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\06 - Zakon o zastiti svjedoka.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\07 - Zakon o izvrsavanju kazne zatvora.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\08 - Zakon o pomilovanju.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\09 - Zakon o opcem oprostu.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\10 - Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\11 - Popis opojnih droga.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\12 - Zakon o primjeni Statuta Medunarodnoga kaznenog suda.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\13 - Zakon o potvrdivanju Rimskog statuta Medunarodnoga kazne.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\14 - Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\15 - Zakon o zastiti od nasilja u obitelji.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\16 - Zakon o prekrsajima.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\17 - Pravilnik o naknadi troskova u prekrsajnom postupku.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\18 - Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekrsajnim postupcima.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\19 - Zakon o medunarodnoj pravnoj pomoci u kaznenim stvarima.doc
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\20 - Zakon o sigurnosti prometa na cestama.doc

12 - Kazneno i prekrsajno pravo\Teorija\Ana Garacic - Prava i neprava obnova kaznenog postupka.pdf
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\Teorija\Marin Mrcela - Vodic kroz kazneni postupak.pdf
12 - Kazneno i prekrsajno pravo\Teorija\Milan Petranovic - Kazneno procesno pravo.doc

12 - Kazneno i prekrsajno pravo\Zakon o kaznenom postupku (Procisceni tekst).doc

KAZNENO I PREKRŠAJNO 


11 - Socijalno pravo\01 - Zakon o mirovinskom osiguranju.doc
11 - Socijalno pravo\01a - Zakon o obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.doc
11 - Socijalno pravo\01b - Zakon o umirovljenickom fondu.doc
11 - Socijalno pravo\02 - Zakon o zdravstvenom osiguranju.doc
11 - Socijalno pravo\03 - Zakon o zdravstvenoj zastiti.doc
11 - Socijalno pravo\04 - Zakon o povecanju mirovina.doc
11 - Socijalno pravo\05 - Zakon o provodenju odluke Ustavnog suda....doc
11 - Socijalno pravo\06 - Zakon o zastiti prava pacijenata.doc
11 - Socijalno pravo\07 - Zakon o uzimanju i presadivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu lijecenja.doc

11 - Socijalno pravo\Raniji propisi\Zakon o zdravstvenoj zastiti.doc

11 - Socijalno pravo\ZAKON O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA.doc

SOCIJALNO PRAVO


14 - Trgovacko pravo\01 - Zakon o trgovackim drustvima.doc
14 - Trgovacko pravo\02 - Zakon o privatizaciji.doc
14 - Trgovacko pravo\03 - Zakon o pretvorbi drustvenih poduzeca.doc
14 - Trgovacko pravo\04 - Zakon o mjenici.doc
14 - Trgovacko pravo\05 - Zakon o ceku.doc
14 - Trgovacko pravo\06 - Zakon o obrtu.doc
14 - Trgovacko pravo\07 - Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima.doc
14 - Trgovacko pravo\08 - Zakon o elektronickoj trgovini.doc
14 - Trgovacko pravo\09 - Zakon o elektronickom potpisu.doc
 

TRGOVA?KO PRAVO 13 - Uprava i upravno pravo\01 - Zakon o opcem upravnom postupku.doc
13 - Uprava i upravno pravo\02 - Zakon o upravnim sporovima.doc
13 - Uprava i upravno pravo\03 - Zakon o sustavu drzavne uprave.doc
13 - Uprava i upravno pravo\04 - Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi.doc
13 - Uprava i upravno pravo\05 - Zakon o podrucjima zupanija, gradova i opcina u Republici Hrvatskoj.doc
13 - Uprava i upravno pravo\Raniji propisi\Uredba o ustrojavanju zupanijskih ureda.doc 13 - Uprava i upravno pravo\Raniji propisi\Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi.doc

 UPRAVNO PRAVO I UPRAVNA ZNANOST 

15 - Ustavno pravo\01 - Ustav Republike Hrvatske.doc
15 - Ustavno pravo\02 - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.doc
15 - Ustavno pravo\03 - Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.doc
15 - Ustavno pravo\04 - Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske.doc
15 - Ustavno pravo\05 - Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Medunarodnim kaznenim sudom.doc
15 - Ustavno pravo\06 - Konvencija za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.doc[/quote]


  USTAVNO PRAVO

[quote]16 - Razni propisi\Carinski zakon.doc
16 - Razni propisi\Erdutski sporazum.doc
16 - Razni propisi\Naputak za provedbu Zakona o drzavnim maticama.doc
16 - Razni propisi\Odluka o uvodenju hrvatskog dinara.doc
16 - Razni propisi\Odluka o uvodenju kune.doc
16 - Razni propisi\Opci uvjeti isporuke elektricne energije.doc
16 - Razni propisi\Opci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom.doc
16 - Razni propisi\Pravilnik o znaku pristupacnosti.doc
16 - Razni propisi\Uredba o odorama policijskih sluzbenika.doc
16 - Razni propisi\Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje.doc
16 - Razni propisi\Zakon o blagdanima.doc
16 - Razni propisi\Zakon o drzavnim maticama.doc
16 - Razni propisi\Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina.doc
16 - Razni propisi\Zakon o elektronickoj ispravi.doc
16 - Razni propisi\Zakon o hrvatskom drzavljanstvu.doc
16 - Razni propisi\Zakon o humanitarnom razminiranju.doc
16 - Razni propisi\Zakon o naplati.doc
16 - Razni propisi\Zakon o obmovi i razvoju grada Vukovara.doc
16 - Razni propisi\Zakon o obnovi.doc
16 - Razni propisi\Zakon o obrani.doc
16 - Razni propisi\Zakon o osnovnom skolstvu.doc
16 - Razni propisi\Zakon o platnom prometu u zemlji.doc
16 - Razni propisi\Zakon o podrucjima posebne drzavne skrbi.doc
16 - Razni propisi\Zakon o policiji.doc
16 - Razni propisi\Zakon o poljoprivrednom zemljistu.doc
16 - Razni propisi\Zakon o pravima bivsih politickih zatvorenika.doc
16 - Razni propisi\Zakon o pravu na pristup informacijama.doc
16 - Razni propisi\Zakon o proracunu.doc
16 - Razni propisi\Zakon o putnim ispravama hrvatskih drzavljana.doc
16 - Razni propisi\Zakon o razminiranju.doc
16 - Razni propisi\Zakon o rjesavanju potrazivanja.doc
16 - Razni propisi\Zakon o sigurnosti prometa na cestama.doc
16 - Razni propisi\Zakon o sigurnosti u zeljeznickom prometu.doc
16 - Razni propisi\Zakon o sluzbi u oruzanim snagama Republike Hrvatske.doc
16 - Razni propisi\Zakon o srednjem skolstvu.doc
16 - Razni propisi\Zakon o stambenoj stednji i drzavnom poticanju stambene stednje.doc
16 - Razni propisi\Zakon o zastiti osobnih podataka.doc
16 - Razni propisi\Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.doc

Razno\ETICKI_KODEKS_ ZA_SUDIJE_I_TUZIOCE.zip
Razno\Kako_do_suda_u_Strazburu.pdf
Razno\Kanonsko pravo\I.knjiga_zakonika.zip
Razno\Kanonsko pravo\II.knjiga_Zakonika.zip
Razno\Kanonsko pravo\III.knjiga_zakonika.zip
Razno\Kanonsko pravo\Uvod_u_kanonsko_pravo.zip
Razno\Pravna_zastita_Kompijuterskih_programa_u_Evropi.pdf
Razno\PRAVNE_IZREKE.pdf

RAZNO
Tags: