Radna verzija vodi?a za drugu godinu

 Pred vama je radna verzija onoga što bi trebalo postati vodi? za drugu godinu Pravnog fakulteta. U njemu smo pokušali približiti predmete sa druge godine, profesore, i na?in polaganja istih.

Budu?i da se radi o radnoj verziji, nisu obra?eni svi predmeti sa druge godine, te vas ovim putem molimo za pomo? i suradnju....

Nakon što pro?itate ovaj vodi?, molimo da nam javite vaše mišljenje, ideje, komentare. Napišite sve što bi bilo korisno za uklju?iti u vodi?.To možete napraviti korištenjem opcije Komentiraj koja se nalazi na dnu ovog ?lanka.

 

Vodi? možete skinuti OVDJE

Ovim putem želimo zahvaliti svim pojedincima koji su sudjelovali u  pisanju ovog Vodi?a. Hvala :=)