Odluka o plaćanju školarina odgođena - osniva se Povjerenstvo; ‘Ne položiš dva ispita, pa moraš platit 7000 kuna’

Na redovnoj Sjednici Senata Sveučilišta u SPlitu održanoj u ponedjeljak odgođeno je donošenje odluke o plaćanju školarina. Rektor Ivan Pavić predložio je osnivanje Povjerenstva koje će dogovoriti model plaćanja.U Povjerenstvu će biti tri profesora predstavnika Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i FESB-a, te tri studenta. Njihova odluka će se razmatrati na sljedećoj sjednici Senata.
Više na na SD