Odluka o pla?anju kolarina odgo?ena - osniva se Povjerenstvo; Ne poloi dva ispita, pa mora platit 7000 kuna

Na redovnoj Sjednici Senata Sveu?ilita u SPlitu odranoj u ponedjeljak odgo?eno je donoenje odluke o pla?anju kolarina. Rektor Ivan Pavi? predloio je osnivanje Povjerenstva koje ?e dogovoriti model pla?anja.U Povjerenstvu ?e biti tri profesora predstavnika Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i FESB-a, te tri studenta. Njihova odluka ?e se razmatrati na sljede?oj sjednici Senata.
Vie na na SD