Odluka o pla?anju školarina odgo?ena - osniva se Povjerenstvo; ‘Ne položiš dva ispita, pa moraš platit 7000 kuna’

Na redovnoj Sjednici Senata Sveu?ilišta u SPlitu održanoj u ponedjeljak odgo?eno je donošenje odluke o pla?anju školarina. Rektor Ivan Pavi? predložio je osnivanje Povjerenstva koje ?e dogovoriti model pla?anja.U Povjerenstvu ?e biti tri profesora predstavnika Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i FESB-a, te tri studenta. Njihova odluka ?e se razmatrati na sljede?oj sjednici Senata.
Više na na SD