Studenti prijete prosvjedom?

altáNakon Ütoásu svoj prosvjed najavili profesori nezadovoljni prijedlozima Zakona o znanosti, sveu?iliÜtu i visokom obrazovanju, i studenti prijete izlaskom na ulice. Ovaj put bune se ?lanovi zagreba?kih studentskih zborova koji potkraj mjeseca ili najkasnije na po?etku velja?e planiraju veliki prosvjed i blokaduásrediÜta metropole od zgrade SC-a do Trga marÜala Tita kojim ×ele, ka×u, upozoriti na katastrofalnu situaciju na Zagreba?kom sveu?iliÜtu. ViÜe na dalje.com