Tribina o bolonjskom procesu

Koji tjedan nakon po?etka akademske godine, ali i pet godina nakon uvo?enja Bologne u visokoškolsko obrazovanje, krajnje je vrijeme da se prvenstveno brucoši upoznaju sa osnovama, prednostima, manama i izazovima koje im ona nosi...

 

ali da o tome rasprave i saznaju nešto novo i studenti koji su ve? nau?ili sve birokratske trikove i bolonjske posebnosti svog fakulteta.

Koncipirana po modelu 3+2 Bolonja je trebala skratiti trajanje studija, pove?ati postotak onih koji uspješno završavaju studij te potaknuti mobilnost. No, ništa se od toga nije dogodilo. Poneki studiji na zagreba?kom Sveu?ilištu ve? najavljuju prelazak s modela 3+2 na petogodišnji studij.Sve je više nastavnika koji smatraju da je uvo?enjem Bologne nastava postala lošija. Kritike bolonjskom procesu glasne su i unutar EU, što ukazuje da taj model nigdje nije zaživio kako treba.

Koja je njena budu?nost i kako se primjenjuje na Sveu?ilištu u Splitu? Saznajte i raspravite na tribini Upoznaj Bolognu! koja ?e se u utorak, 19. listopada od 16 sati održati u Info zoni. Gosti tribine su prof.dr.sc. Aleksandar Jakir - voditelj Centra za unaprje?enje kvalitete Sveu?ilista u Splitu i prof.dr.sc. Snježana Knezi? - koordinatorica ECTS bodova Sveu?ilišta u Splitu, a o?ekuje se prisustvo predstavnika studentskih organizacija.

Tribina: Upoznaj Bolognu! - Info zona, utorak 16:00

 

Preneseno sa Splitski portal.