Dodana ispitna pitanja za Graðansko pravo II

Pitanja  možete skinuti ovdje  

 V A ž N O 

Da biste mogli otvoriti pitanja,morate imate instaliran adobe acrobat

Njega možete skinuti na ovom linku

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html