Dodana nova skripta za G2

Dodana je nova skripta ,u njoj se nalazi cjelokupno obvezno pravo,sastavljeno prema IX izdanju knjige Vedriš Klarić,dakle sa izmjenama i dopunama ZOO.

Skinuti je možete u download dijelu.