Objavljena nova knjiga iz Kaznenog procesnog prava

Objavljena je nova knjiga iz Kaznenog procesnog prava.
Knjigu možete skinuti ovdje
Budući da je sa Nasciturusa samo linkano na knjigu koja se nalazi na stranicama Pravnog fakulteta,
knjigu ćete sačuvati tako da kliknete na File- save as u Vasem internet pregledniku