Raspored ispita za prosinac 2008

Dodan je raspored ispita za studente PF i Upravnog studija.Raspored za  prvu godina PF fakulteta nije stavljen

 

2. godina Pravnog studija 2. godina Pravnog studija (98.99 kB)
 
3. godina Pravnog studija 3. godina Pravnog studija (89.75 kB)
 
4. godina Pravnog studija 4. godina Pravnog studija (100.05 kB)
 
1. godina stručnog Upravnog studija 1. godina stručnog Upravnog studija (83.22 kB)
 
2. godina stručnog Upravnog studija 2. godina stručnog Upravnog studija (70.54 kB)