Teorija države i prava -rezultati pismenog ispita

Na pismenom ispitu iz Teorije prava i države održanom 23.2.2009. zadovoljili su, i time stekli pravo na usmeni dio ispita sljedeći studenti:

Buljan Zrinka

Mahmutović Denis

Rak Suzana

Sučić Bernarda

Tovarović Mia

Vuljan Ivana

Usmeni dio ispita održati će se 24.2.2009. u 11.00 sati.