Bilo kuda, taxi svuda

Najava dolaska jeftinih taksija iz Rijeke očito je uzdrmala Autotaxi
sekciju grada Splita jer do daljnjega njihove usluge ćete u noćnim
satima (od 23h do 06h) plaćati fiksno 50 kuna bez obzira na broj
putnika i relaciju (unutar grada Splita naravno).
Broj koji treba je 970!