Raspored (ne)rada fakulteta

Posljednji radni dan u 2010. godini je 23. prosinca 2010. godine (?etvrtak), a prvi radni dan u 2011. godini je 10. sije?nja (ponedjeljak)......


U vremenu od 24. prosinca 2010. godine do 9. sije?nja 2011. godine Fakultet ne?e raditi.

- Nastava za redovite studente u ZIMSKOM SEMESTRU održavat ?e se od 10. do 28. sije?nja 2011.... godine;
- ZIMSKI ISPITNI ROK održat ?e se od 31. sije?nja do 25. velja?e 2011. godine;
- Nastava za redovite studente u LJETNOM SEMESTRU održavat ?e se od 28. velja?e do 10. lipnja 2011. godine;
- Nastava za IZVANREDNE studente održavat ?e se prema utvr?enim rasporedima.