Rezultati pismenog ispita od 11. veljače - HPP i OPP

ISPIT 11. 2. 2010.

OPĆA PRAVNA POVIJEST

CIJELO GRADIVO

VUČICA JOSIP 4

PAMUKOVIĆ IVANA 3

RADOSTIĆ TEO 3

GRLJUŠIĆ BRANIMIR 3

VUKOVARAC BARBARA 3

ŽAJA ANITA 3

RADICA MARINO 3

VIDOVIĆ DANIJELA 3

GRGA VINKA 2

ŽIŽA ANTE 2

DABRO ANA 2

HRKAĆ STIPE 1

GRLJUŠIĆ MIRKO 1

PETRIČEVIĆ MIA 1

FRATRIĆ ANA MARIJA 1

RADANOVIĆ ANA 1

PRIBISALIĆ NEDILJKA 1

OPĆA PRAVNA POVIJEST

II. DIO

CIPRITA ANA 4

VUKOREPA MAJA 3

FERARA ANTONIJA 3

RAK MARTINA 3

ŠARIĆ MARIJA 3

ČOGA MARINA 3

ORLOVIĆ MARIJA 2

MIŠKIĆ ANDREA 2

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

HABIJANEC MARIJA 1

16.02.2010. Izvor : Katedra za opću i hrvatsku pravnu povijest