Rezultati pismenog ispita od 11. velja?e - HPP i OPP

ISPIT 11. 2. 2010.

OP?A PRAVNA POVIJEST

CIJELO GRADIVO

VU?ICA JOSIP 4

PAMUKOVI? IVANA 3

RADOSTI? TEO 3

GRLJUI? BRANIMIR 3

VUKOVARAC BARBARA 3

AJA ANITA 3

RADICA MARINO 3

VIDOVI? DANIJELA 3

GRGA VINKA 2

IA ANTE 2

DABRO ANA 2

HRKA? STIPE 1

GRLJUI? MIRKO 1

PETRI?EVI? MIA 1

FRATRI? ANA MARIJA 1

RADANOVI? ANA 1

PRIBISALI? NEDILJKA 1

OP?A PRAVNA POVIJEST

II. DIO

CIPRITA ANA 4

VUKOREPA MAJA 3

FERARA ANTONIJA 3

RAK MARTINA 3

ARI? MARIJA 3

?OGA MARINA 3

ORLOVI? MARIJA 2

MIKI? ANDREA 2

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

HABIJANEC MARIJA 1

16.02.2010. Izvor : Katedra za op?u i hrvatsku pravnu povijest