Vijesti

Times Higher Education i Thomson Reuters objavili su svoje godišnje rangiranje svjetskih sveu?ilišta. U top 10 je apsolutna dominacija ameri?kih sveu?ilišta (7 ameri?kih i 3 iz Ujedinjenog Kraljevstva). Prvih pet pozicija drže sva ameri?ka sveu?ilišta, a predvodi ih Harvard. Dok se u top 200 nalazi ?ak 72 sveu?išta iz SAD-a. Hrvatska sveu?ilišta nisu našla svoje mjesto u top 200.

Poredak u Top 10 je slijede?i:

Opširnije: Top 200 svjetskih sveu?ilišta - dominacija SAD-a

 

Dekanski rok 2010

Dekanski rok je od 11. 10. 2010. (ponedjeljak) do 15. 10. 2010. (petak), prijave ispita obavljat ?e se nakon redovnog roka u rujnu od 01. 10. 2010. do 07. 10. 2010. I još jedan zanimljiv novitet, na ovogodišnjem Dekanskom roku mogu se prijaviti 2 ispita!

 

ZAGIMUN 2010

Od 3. rujna do 9. rujna održat ?e se ?etvrti ZAGIMUN - The Zagreb International Model United Nations. Simulirat ?e se rad Vije?a sigurnosti, Vije?a ljudskih prava i Ekološkog programa UN-a. Osam sudionika sudjelovat ?e u izradi službenog ?asopisa Zaginews.

Registrirati se možete na idu?em linku. Registrarcija traje JOŠ SAMO DANAS!

Participacija iznosi 55 €.

Službena stranica ZAGIMUNA

   

Nakon dugotrajne državne mature, ju?er su budu?i studenti Pravnog fakulteta kona?no odahnuli jer su se i službeno upisali na željeni studij, pa je sada pred njima – dugo, toplo ljeto.

Naime, referada Pravnog fakulteta prva je po?ela s upisima, dok ostale sastavnice Splitskoga sveu?ilišta planiraju upisivati brucoše od 19. srpnja, odnosno 21 srpnja. Kako nam kaže Ines, bivša gimnazijalka i budu?a pravnica, stres je kona?no prošao i odmor po?inje.

više na SD

 

Iako su potvrde upisa na zagreba?ke fakultete po?ele još ju?er, splitski Pravni fakultet prvi po?inje sa službenim upisima i izdavanjem indeksa, i to sutra. Kako doznajemo u Studentskoj referadi, pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava sutra, u devet ujutro, trebaju do?i u predavaonicu broj tri. Tada se upisuju pristupnici koji su upis potvrdili prije tog datuma, dok svi ostali moraju do?i na fakultet 22. i 23. srpnja.

Opširnije na SD

   

Stranica 9 od 23