Vijesti

Uzmi mjeru Studentskom zboru!


Iakalto je rije? o predstavni?kom tijelu 25 tisu?a studenata splitskog Sveu?ilišta, izbori za Studentski zbor redovito se doga?aju na marginama studentskog života. Nažalost, upravo su studentski izbori ?esto primjer kako demokratski i pošteni izbori ne bi trebali izgledati, a nerijetko se dogodi i da se bira izme?u samo jedne kandidacijske liste. Strana?ka pripadnost predloženih kandidata nametnula se gotovo kao nužan kriterij.

S ciljem podizanja informiranosti studenata o studentskim izborima, Info zona ?e 22. listopada u 18 sati u Sveu?ilišnoj knjižnici održati javnu tribinu pod nazivom Uzmi mjeru Studentskom zboru!  Više

Opširnije: Uzmi mjeru Studentskom zboru!

 

Pravni fakultet u Zagrebu: Tek svaki deseti student do?e do pete godine

 Bolonja na zagreba?kom Pravnom fakultetu uop?e ne funkcionira. Predavanja su beskorisna, vježbe nedostatne, literatura za ispite je preopsežna, a kriteriji ispita previsoki: za dvojku student mora znati najmanje 90 posto gradiva - samo su neke od primjedbi studenata zagreba?kog Pravnog fakultetaStudenti upozoravaju da i nakon uvo?enja Bolonje literatura za pojedine ispite doseže i više tisu?a stranica: oko 3000 za gra?ansko ili ?ak 4000 za pravo društava. Prolaznost je na tim ispitima od 0 do 10 posto, tvrde studenti, a kao jednu od najstrožih na Fakultetu izdvajaju suprugu predsjednika Josipovi?a, prof. dr. Tatjanu Josipovi? s Katedre za gra?ansko pravo. JL 

The dog

Poklanja se zlatni retriver. Detaljnije informacije i slike možete vidjeti na opširnije

Opširnije: The dog

   

Besplatno telefoniranje uz Facebook i Skype?

Korisnici Facebooka uskoro bi mogli dobiti mogu?nost besplatnog telefoniranja putem najpopularnije društvene mreže na svijetu. Facebook pritom namjerava uspostaviti suradnju sa Skypeom koji je vode?i ponu?a? telekomunikacijskih usluga na internetu.

Posebna aplikacija omogu?it ?e telefonske razgovore izme?u prijatelja Facebooka te slanje SMS poruka i to potpuno besplatno.

U planu je i video servis kako bi se osobe koje na ra?unalu imaju kameru mogle vidjeti za vrijeme razgovora.

Mark Zuckerbeg je nedavno najavio da Facebook namjerava pretvoriti u univerzalnu platformu za komuniciranje. Skype istovremeno želi proširiti video telefoniju pa se tako pored mobitela i ra?unala usmjerio na TV prijamnike.

Skype ima 560 milijuna registriranih korisnika, a 124 milijuna servis koristi barem jednom mjese?no. Facebook bi sa preko 500 milijuna korisnika pove?ao popularnost Skypea te proširio vlastite usluge koje su trenutno ograni?ene na slanje internih poruka i chat.(Z)

 

Besplatno telefoniranje uz Facebook

Korisnici Facebooka uskoro bi mogli dobiti mogu?nost besplatnog telefoniranja putem najpopularnije društvene mreže na svijetu. Facebook pritom namjerava uspostaviti suradnju sa Skypeom koji je vode?i ponu?a? telekomunikacijskih usluga na internetu.

Posebna aplikacija omogu?it ?e telefonske razgovore izme?u prijatelja Facebooka te slanje SMS poruka i to potpuno besplatno.

U planu je i video servis kako bi se osobe koje na ra?unalu imaju kameru mogle vidjeti za vrijeme razgovora.

Mark Zuckerbeg je nedavno najavio da Facebook namjerava pretvoriti u univerzalnu platformu za komuniciranje. Skype istovremeno želi proširiti video telefoniju pa se tako pored mobitela i ra?unala usmjerio na TV prijamnike.

Skype ima 560 milijuna registriranih korisnika, a 124 milijuna servis koristi barem jednom mjese?no. Facebook bi sa preko 500 milijuna korisnika pove?ao popularnost Skypea te proširio vlastite usluge koje su trenutno ograni?ene na slanje internih poruka i chat.(Z)

   

Stranica 8 od 23