Vijesti

Simulirani parlament na Pravnom fakultetu

alt Pozivamo Vas na Simulirani parlament u organizaciji ELSA-e Split, koji ?e se održati 26. ožujka (subota) na Pravnom fakultetu u Splitu. Simulirani parlament je simulacija zakonodavnog postupka u Hrvatskom saboru. Postupak se sastoji od predlaganja, rasprave i glasanja o odre?enom zakonu. Tema ovogodišnje rasprave je "Zakon o uzimanju i presa?ivanju dijelova ljudskih tijela u svrhu lije?enja". ...

Opširnije: Simulirani parlament na Pravnom fakultetu

 

Splitska debatna unija

Splitska debatna unija je udruga studenata koja se bavi oplemenjivanjem vještine govora, koja nam pomaže u svakodnevnom životu. Sastaje se jednom tjedno na Pravnom fakultetu te je u potrazi za novim ?lanovima za koje ?e održati seminar kako bi dobili potrebno znanje o samoj britanskoj parlamentarnoj debati, i predodžbu kako to zapravo izgleda ...

Opširnije: Splitska debatna unija

 

ELSA kod predsjednika Josipovi?a

alt U utorak 25.01.2011. Predsjednik Josipovi? na Pantov?aku primio je izaslanstvo Europske udruge studenata prava ELSA Split. ?lanovi udruge predsjednika su izvijestili o svojim dosadašnjim projektima, ponajviše o velikom projektu "Interruption Corruption" koji je trenutno ušao u drugu fazu, a kojeg financira EU. Nizom tribina i performansom ELSA je nastojala govoriti o problemu korupcije i nepotizmu u školstvu, zdravstvu i politici. Studenti su tako?er s predsjednikom razgovarali o novom zakonu o znanosti, sveu?ilištu i visokom obrazovanju na što su imali više ozbiljnih primjedaba. Sa studentima iz Splita kod predsjednika su bili i dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Boris Buklijaš, doc.dr.sc. Petar Ba?i? i asistent Milan Frani?. ELSA i dekan su se zahvalili predsjedniku na pozivu na Pantov?ak, pritom su mu uru?ili prigodne darove i pozvali ga da održi predavanje na 50. godišnjicu Pravnog fakulteta u Splitu.

   

Studenti prijete prosvjedom?

alt Nakon što su svoj prosvjed najavili profesori nezadovoljni prijedlozima Zakona o znanosti, sveu?ilištu i visokom obrazovanju, i studenti prijete izlaskom na ulice. Ovaj put bune se ?lanovi zagreba?kih studentskih zborova koji potkraj mjeseca ili najkasnije na po?etku velja?e planiraju veliki prosvjed i blokadu središta metropole od zgrade SC-a do Trga maršala Tita kojim žele, kažu, upozoriti na katastrofalnu situaciju na Zagreba?kom sveu?ilištu. Više na dalje.com

 

Tribina "Studiranje na Pravu"

alt U ?etvrtak, 20.01.2011. u 15 h, u Dvorani broj 1 na Pravnom fakultetu u Splitu, Studentski zbor ?e održati tribinu kolegama studentima na temu „Studiranje na Pravu“. Na tribini ?e se razgovarati o sustavu studiranja na Pravnom fakultetu, brucošima ?e nastojati objasniti sve o njihovim pravima, obvezama i svim nejasno?ama koje imaju, a nisu imali priliku ikoga upitati. Sve zainteresirane Studentski zbor poziva da im se pridruže i podijele iskustvo sa mla?im kolegama kako bi im pripomogli u daljnjem studiranju.


   

Stranica 5 od 23